Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Bábozd Zöldre Környezeti Nevelési Egyesület (székhely: 1037 Budapest, Fergeteg u. 15., adószám: 18026827-1-41), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Bábozd Zöldre Környezeti Nevelési Egyesület

A szolgáltató székhelye: 1037 Budapest, Fergeteg u. 15.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: babozd@zoldre.hu

Cégjegyzékszáma: TE5808

Adószáma: 18026827-1-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Pest Megyei Bíróság

Telefonszámai: +36 30 357 3572

A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok

1.5. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető honlapunkon keresztül.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített termékek online és személyesen is megvásárolhatók-e. A termékek tartalmazzák az Áfát. A termékek nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat, ez külön kerül feltüntetésre. A termékek tartalmazzák a csomagolási díjat.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menete a következőképpen néz ki. A termék a kosárba helyezéssel választható ki, ezután a felhasználó dönt arról, hogy bejelentkezik vagy regisztráció nélkül vásárolja meg az adott terméket.

1.10. Adatbeviteli hibák esetén később plusz termék adható hozzá, a termék törölhető, az ár később is ellenőrizhető.

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok

A számlát e-mail-en küldjük, és az alábbi módokon kérjük kiegyenlíteni:

  • személyes átvétel esetén készpénzben
  • foxpost automata vagy házhozszállítás esetén átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel.

Számlaszámunk: CIB Bank Zrt. 10700244-22571203-51100005

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Jelenleg a FOXPOST csomagküldő szolgáltatását használjuk, az önök és a saját védelmünk érdekében. Csomagautomata esetén kérjük, adja meg, hogy pontosan melyik automatába kéri rendelését.

A választható csomagautomatákat az alábbi linken tekintheti meg: https://foxpost.hu/csomagautomatak

A csomagautomatás kiszállítás díja: 862 Ft. (Mely a megküldött számlán feltüntetésre kerül.)

A házhozszállítás díja: 1598 Ft.

A személyes átvétel ingyenes. (Helyszín: 1015 Budapest, Batthyány utca 61., 38-as kapucsengő, Átvehető: kedden és csütörtökön 9-14 óra között)

A megrendelést és átutalást követően sms-ben vagy e-mail-ben értesülni fog csomagja helyzetéről. 

A csomag automatába történő kiszállítás a rendelés leadását követően általában 2-4 munkanap.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása 1 héten belül megkezdődik.

1.14. Általános teljesítési határidő megrendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 2 hét.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: Akkor élhet vele a vásárló, amennyiben eredeti csomagolásában, a termék sérülésmentesen került megőrzésre. Ebben az esetben legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat, kivétel ez alól, ha csere kérése történik vagy a termék megsérült. A visszaküldés menetéről a vásárlónak kell gondoskodnia és ő viseli annak költségeit is.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre 3 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pest Megyei Bíróság illetékességét.


Budapest, 2021. szeptember 4.